Tarihte Galyalılar/Romalılar/Cermenler

 • Selam Olsun Dostlar,


  Ben Centurio. Yanlış hatırlamıyorsam Travian'ı 2007-2008 arası 1 yıl boyunca oynamıştım, o zamanlar Kingdoms arayüzü vs. yoktu elbette. Şimdi oyuna bir geri dönüş yapmak istedim ve Kingdoms'da oyuna tekrar başladım.


  Genel olarak Dünya Tarihi'ne ilgi duyuyorum. Bundan dolayı bugün bir konu açıp sizleri bilgilendirmek istedim. Oyunda her gün "Galyalı", "Romalı" ya da "Cermen" sözcüklerini duyuyoruz, kullanıyoruz. Ancak bu kavimlerin tarihleri hakkında neler biliyoruz? Meçhul... Sizlere bu kavramlardan bahsedeceğim, umarım ilgilenenlere yardımcı olurum.


  A.GALYALILAR
  Galya, Ren Nehri'nin batısından başlayıp bugünkü Fransa'yı içine alan bölgedir. Galya'nın ilk sakinleri Keltlerdir. Keltler, ana vatanları Orta Avrupa olan bir kavimdir. Keltler o dönemde özellikle Hispania(İspanya), Galya(Fransa) ve Britanya'ya(İngiltere) yayıldılar. Demir Çağı'nda İngiltere ve İrlanda'nın yerleşimcileri Keltlerdi. Galya'ya yerleşen Keltlere Romalılar tarafından "Galyalılar" denmeye başlandı ve isimleri buradan geldi.  Gallic-warriors.jpg
  (Galyalı savaşçılar)  a."Vae Victis!" Olayı
  MÖ 400lerde Galyalılar ile Etrüskler arasındaki bir savaşta Roma Cumhuriyeti gönderdiği elçilerle tarafsız olacağını ve savaşa karışmayacağını bildirdi. Ancak daha sonra Roma sözünü tutmadı ve Etrüsklerin safında savaştı. Hatta gönderilen elçilerden biri olan Quintus Fabius Maximus bizzat Galya şeflerinden birini katletti. Bunun üzerine Galyalılar Roma'ya haber gönderip Fabius Ailesi'nin kendilerine teslim edilmesini istedi. Fabius Ailesi Roma'nın güçlü, zengin ve saygın ailelerindendi. Bundan ötürü senato bu talebi reddetti. Galyalılar öfkelenip ordularıyla Roma'ya ilerledi. 7 ay boyunca başkenti kuşattılar. Romalılar sonunda yorulup 1 ton altın karşılığında Galyalıların kuşatmayı kaldırmasını istediler. Galyalılar bu teklifi kabul etti ve altınları tartmak için büyük bir terazi kuruldu.


  Terazide altınlar tartılırken Galyalılar hileli ağırlık kullanarak Roma'dan daha fazla altın almaya çalıştı. Romalılar bu durumu fark edip itiraz ettiğinde Galya şefi Brennus teraziye yaklaştı. Elindeki kılıcını ağırlıkların olduğu kefeye atarak ağırlığı iyice arttırdı ve "Vae Victis!" dedi. Romalılar bu söz üzerine susup razı oldular ve 1 tondan daha fazla altın ödemek zorunda kaldılar. "Vae Victis!", "Kaybedenin Vay Haline!" demekti.  alix_vaevictis_web.jpg
  (Brennus kılıcını atarken)


  Tarihte Galya, Roma Cumhuriyeti'nin ilk döneminde Roma'ya üstün gelse de; Sezar ve ardından gelecek Roma İmparatorluğu ile Galya yenildi. 12 yıl süren Galya Savaşları sırasında Roma neredeyse tüm Galya'yı ele geçirdi. Bu dönemde Arverni Kabilesi'nden Vercingetorix, Sezar'a karşı koymak için bir ordu topladı. Yapılan savaşlardan Avaricum'da Sezar, Gergovia'da Vercingetorix, Alesia'da ise tekrar Sezar kazandı. Vercingetorix tutsak edildi ve Roma'da öldürüldü. Bu tarihten sonra Galya, Roma'nın eyaleti oldu.  vercingetorix.jpg

  (Vercingetorix Sezar tarafından esir alınırken)
  Galyalıların en önemli buluşlarından biri fıçıdır. Ayrıca "druid" kavramını öne atan Galyalılardır. Druid, Galyalı din adamlarına verilen isimdi. Ancak bazı efsanelerde mitleşmiş ve özel güçleri olduklarından bahsedilmiştir. Bu "güçlerden" en çok öne çıkanı hayvana dönüşebilmektir. Travian'da da druidleri görebiliyoruz, elbette hayvana dönüşemiyorlar.  B.ROMALILAR
  Roma bugün bilindiği üzere İtalya'nın başkenti olan bir şehirdir. Söz konusu dönemde ise Roma tarihe bir krallık olarak çıktı. Rivayete göre Roma; Etrüsk kökenli Romulus ve Remus kardeşler tarafından kurulmuştur, ismi de buradan gelmiştir. Etrüskler; Roma Krallığı'nı kurarlarken bu bölgedeki yerli halkı zorla çalıştırmışlar, bundan dolayı iki halkın arası açılmıştır. İlerleyen dönemlerde Romalılar, Etrüskleri bölgeden kovup Roma Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.


  Roma Cumhuriyeti'nin İtalya'nın tamamına egemen olduktan sonra Galya'ya(Fransa), İber Yarımadası'na(İspanya ve Portekiz), Kartaca'ya(Tunus), Yunanistan'a ve Makedonya'ya da sahip olması başka bir sonucu doğurdu. Jül Sezar senato tarafından daimi diktatör oldu ve Roma Cumhuriyeti, Roma İmparatorluğu'na dönüştü.
  sezar.jpg
  (Jül Sezar heykeli)  MÖ 44'de birkaç senatör Sezar'ı çağırıp önemli bir dilekçeyi okuması gerektiğini söyledi. Ancak dilekçe bir düzmeceydi. Sezar sahte dilekçeyi okurken üzerindeki togasını(Roma'da sıkça giyilen, genellikle beyaz renk olan bir tür tunik) indirdiler. Sezar durumu fark edip kaçmaya çalışsa da başaramadı ve 23 yerinden bıçaklandı. Sezar ölmeden önce en iyi arkadaşı Brütüs'e baktı ve onun da kendini bıçaklamaya çalıştığını gördüğünde, "Et tu, Brute?" yani "Sen de mi Brütüs?" dedi. Sezar'ın son sözü "Et tu, Brute?" oldu.
  Not: Tarihçiler arasında hala Sezar'ın bu sözü söyleyip söylemediği hakkında kesin bir anlaşmaya varılamamıştır.


  Augustus döneminde altın çağını yaşayan Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü ile birlikte Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten sonra Batı Roma İmparatorluğu tarihte tutunamaz. Önce Vizigotlar, sonra da Vandallar tarafından yağmalanır ve yıkılır. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans ise bu tarihten çok daha sonra, 1453'te; Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in İstanbul'u fethi ile yıkılacaktır.  Tarihteki ilk dünya düzeni Roma'da kurulmuştur. Betonun, su kemerlerinin ve gelişmiş yolların mucidi Romalılardır. Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına yollar yapılmış ve bu yolların kesiştiği yer başkent Roma olmuştur. Bundan dolayı halk arasında "Her yol Roma'ya çıkar." şeklinde bir söylem doğmuştur.


  C.CERMENLER
  Cermenler bugünkü Almanya, Avusturya ve Polonya'da yaşamış bir kavimdir. Cermenlerin yaşadığı bu topraklara Romalılar tarafından "Cermenya" ya da "Cermanya" denmiştir. Cermanya'nın yanı sıra Britanya'ya da yerleşmişler ve bugünkü İngilizleri oluşturmuşlardır. O dönemde Britanya halkı Keltlerdir. 5. yüzyılda Anglosakson adlı Cermen kökenli kavim İngiltere'yi istila etmiştir. Tarihçi Bede'ye göre ise Britanyalı Kelt şefi Vortigern, İrlandalılara ve Piktlere karşı destek için Anglosaksonları çağırmıştır. Bu dönemde Britanya'da Essex, Sussex, Wessex, Anglia, Mercia, Northumbria ve Kent isimli 7 Anglosakson krallığı kurulmuştur. Bundan dolayı bu döneme "Yedi Krallık Dönemi" denir.


  banners.png
  (Sırasıyla Essex, Sussex, Wessex, Anglia, Mercia, Northumbria ve Kent sancakları)  Yedi Krallık Dönemi'nin sonunda Wessex Kralı Egbert diğer 6 krallığı yener ve hakimiyeti sağlar. Bu savaşlar arasında en önemli olanı Mercia Kralı Wiglaf'a karşı kazandığı Ellendun Savaşı'dır.


  egbert.jpg
  (Wessex Kralı Egbert)  Britanya'da bunlar oladursun, Orta Avrupa'da Cermenlerle Romalılar arasında çok kanlı savaşlar yaşandı. Bunların sonucunda Roma galip çıktı ve Cermanya Roma denetimine girdi. Bu sırada Avrupa Hunları Ostrogot Krallığı'nı yıktı. Cermenlerin çoğunun kaçıp Roma'ya sığınması sonucu Cermanya Hunların kontrolüne geçti. 451'de Katalons Savaşı ile Romalılar ve Vizigotlar, Hunları yendi. Katalons Savaşı'nın olduğu dönemlerde Roma-Cermen bağları arttı ve ortaya Franklar, Burgundlar, Alamanlar gibi kavimler çıktı.


  huns.jpg
  (Katalons Savaşı'nda Hunlar)  Franklar Cermen kökenli bir kavimdi ve Roma'nın müttefiği olduğunu söyleyerek Kuzey Galya'ya sızdı. Daha sonrasında açıkça isyan edip Roma'yı yendiler. 6. yüzyılda Vizigotları bölgeden kovarak hakimiyetlerini pekiştirdiler. Bu tarihten sonra Galya, "Fransiya" yani "Fransa" olarak anılmaya başlandı.


  cermen.jpg
  (Cermen savaşçılar)  Yazım burada sona eriyor, umarım yardımcı olmuştur. Yorumlarınızı, konuyla ilgili kafanıza takılanları ya da genel olarak Dünya Tarihi hakkındaki sorularınızı aşağıdan sorabilirsiniz. İyi günler...