• Reislemeye çalıştığınız yer bir şehir ise, 2 kp slotu gerekiyor. Şu yollarından birini izleyebilirsiniz:


    * 2. kp slotunun dolmasını beklemek
    * Şehir olan yerin nüfusunu 500'ün altına indirerek köy haline getirmek (bu durumda 12 olan hammadde kaynağı varsa 10'a iner)
    * Reisleyecek başka bir yer bulmak (köy)
    * Reisleme işleminden tamamen vazgeçerek, göçmenleri tercih etmek
    * Mevcut köylerinden birini şehir yapmak.