období míru o vánocích

  • Bude v odbobí vánoc vyhlášeno na cz2 období míru? A když ano, tak od kdy do kdy? A mír se bude vztahovat i na divy a útoky soupeřů i natarů?