• Nejsem si vědom, že bychom na CZ serverech měli Unii králů aktivní, bude, ale pokud vím, ještě není. Z toho titulu Ti nikdo z hráčů nemůže podat informace.

 • Myslím že Lored pouze šíří paniku, Unie králů by měla být aktivována v nějaké brzkém upadtu . Tento server CZ2 je k tomu připraven proto mají všichni králové pouze 2 vévody a hned od začátku.


  Podmínky pro unii by měl být dle blogu pouze tyto.


  Království musí spolu sousedit (území kde jsou hlavní vesnice králů) a každé království musí být min 30 dní staré při 1x speedu.


  Ale bude to mít i úskalí.


  Spojené království nepůjde nijak rozdělit. Král nebude mít možnost abdikovat. Pokud jeden z králů padne, už do konce hry nepůjde přibrat jiného krále. Toto spojení půjde tedy jen jednou za hru a není cesty z5 proto si tento krok vždy dobře promyslete.


  Jchym

 • Není naplánován přesný datum spuštění KINGDOM UNION, pouze bylo konstatováno developery že tak bude učiněno v nejbližší možné době. Vyjádření jsem získal včera.