• Z čehož můžeš mít jediný bonus a to je rychlost příjmu daného zboží (netrvá to hodinu, jak u vesnic mimo jakékoli hranice). Nejvýhodnější je to prodávat svému králi, kde máš bonus obilí.

    Time is a Flat Circle

    Everything we have ever done or will do, we are going to do over and over and over again.


    If you want to complain about Travian Games for whatever reason, use this link:

    Online-Beschwerde einreichen


    This is the official form for the local country where Travian Games is based.