Když budu mít vesnici v nepřátelském vlivu, uvidí o mě nějaké informace - logy z útoků, kolik mám defu?

  • Ano, vidí logy z útoků, ve kterém ale nevidí tvůj def (, ale ten jde teoreticky dopočítat podle ztrát útočníka).

    The seals are broken. The end is here.

    Come, and be the first to receive my gift.