Menhirova Éra - kompletní překlad a specifikace

 • Vážení hráči,


  se začátkem serveru COM4 začíná také éra menhirů. Králové nyní můžou ve svém království umístit až tři menhiry zároveň. To znamená, že můžou aktivně pozvat guvernéry, aby se k nim přidali.  Nalezení spoluhráčů


  Jako guvernéři můžete vyhledat krále, který hledá nové členy království. A stejně tak jako králové můžete hledat aktivní hráče, kteří se připojí k vašemu týmu. Existuje několik způsobů, jak to udělat.


  • Využijte chat vlevo dole
  • Hledejte na mapě polní hlášení a oslovte hráče pomocí chatu
  • Hledejte na mapě hráče se stejnou vlajkou jako máte vy


  Na mezinárodních herních světech s více jazyky jsme vám zjednodušili hledání ostatních hráčů mluvících stejným jazykem. Jak již bylo zmíněno v changelogu verze 0.90, nastavení jazyka nyní najdete v záložce Hra v sekci Uživatelské rozhraní Jakmile přepnete na svůj jazyk, budete mít přístup k chatům ve vybraném jazyce – viz changelog verze 0.89. Od verze 0.88 zobrazujeme jazykové vlaječky na mapě, takže snadno poznáte hráče, se kterými se domluvíte ve svém jazyce.


  Záleží na králi, zda povolí guvernérovi, aby si vybral libovolné políčko na území království, nebo jestli mu nějaké přiřadí. Nicméně existují určitá omezení, která jsou vypsaná na konci příspěvku. Nejdůležitější je to, že nelze přesídlit na políčka s 9 a 15 obilnými poli. Tyto výjimky byly s hráči diskutovány v tématu věnovaném testovacímu serveru mltest.


  Král: umístění menhiru


  Jako králové budete mít možnost umístit na území svého království až tři menhiry zároveň. Kromě samotné váhy kamene chrání menhir i druidova runa – menhir tudíž nemůže odsunout pryč nikdo jiný než právoplatný vlastník. Tím pádem je políčko rezervované pro ty, které si král přeje pozvat do svého království. Menhir lze umístit pouze přímo na mapě. Hráče je možné vybrat jen pouze pomocí vyhledávání jména postavy. Jakmile guvernéra pozvete, obdrží pozvánku. Pozvánku samozřejmě můžete i stáhnout.


  Guvernér: obsazení políčka s menhirem


  Požadavky


  Začali jste hrát jako guvernéři a král po vás chce, abyste přesídlili do jeho království. Musíte splňovat určité podmínky.

  • Máte jen jednu vesnici.
  • Vesnice je mimo království hráče, který vás chce pozvat.
  • Nejste členy žádného království.

  Přesídlení


  Splnili jste požadavky zmíněné výše a jste právoplatným vlastníkem políčka s menhirem. Co s ním můžete udělat?

  • Můžete ho odstranit zrušením pozvánky v ambasádě nebo v okně království.
  • Můžete přijmout pozvánku a přesídlit.

  Přesun vesnice


  Předpokládejme, že chcete přesídlit a přijali jste pozvánku. Co se stane nyní:

  • Okamžitě přesídlíte na nové políčko na mapě a vstoupíte do království.
  • Všechny budovy ve vesnici a zeď zůstanou tak, jak byly předtím, a zůstane i jejich úroveň.
  • Surovinová a obilná pole nebudou přesunuta a jejich rozložení může být odlišné.
  • Pole v nové vesnici budou na úrovni 0.
  • Jako kompenzaci dostanete balíčky surovin do hrdinova inventáře.
  • Tyto balíčky existují v různých velikostech a lze je rozdělit.

  Nasbírané suroviny


  Po otevření hlášení o přesídlení zjistíte, kolik balíčků surovin si obyvatelé přinesli do nové vesnice.  Balíčky existují ve třech různých velikostech: malý (500), střední (2000) a velký (8000).


  Najdete je jako stohovatelné předměty v hrdinově inventáři. Po jejich použití je do momentálně aktivní vesnice přidán daný počet surovin. Tyto balíčky můžete rozdělit do menších balíčků. Přidali jsme i varování, pokud není kapacita skladu v aktivní vesnici dostatečná na to, aby pojala všechny suroviny z balíčku.


  Kolik balíčků surovin získáte, záleží na tom, kolik surovin jste utratili za rozšíření surovinových a obilných polí ve vesnici, ze které jste přesídlili jinam. Je tak potřeba sečíst cenu rozšíření každé úrovně. Každá surovina se počítá zvlášť. Pokud je počet investovaných surovin roven nebo větší než 10 000, získáte je jako střední balíčky. Pokud je to více než 40 000, získáte velké balíčky.


  Pro každou surovinu budou stejně velké. Malé balíčky obsahují 500, střední 2000 a velké 8000 surovin. Výsledkem může být ztráta až 20 % investovaných surovin.


  Podívejme se na příklad s obilným polem na úrovni 5.


  Cenu obilných polí na jednotlivých úrovních najdete ve Wiki. Celkový počet utracených surovin pro obilné pole na úrovni 5 je:

  • 1345 dřeva
  • 1610 hlíny
  • 1515 železa
  • 0 obilí

  Utracených surovin je méně než 10 000. To znamená, že všechny suroviny budou přidány v malých balíčcích po 500 surovinách.

  • Dřevo: 2 malé balíčky po 500 = 1000 dřeva
  • Hlína: 3 malé balíčky po 500 = 1500 hlíny
  • Železo: 3 malé balíčky po 500 = 1500 železa

  Cestou na nové políčko se tak ztratí zhruba 10,5 % surovin.


  Omezení a obecná pravidla

  • Menhiry nelze umístit na políčka s 9 nebo 15 obilnými poli.
  • Pokud byl guvernér již v království během posledních 3 dní a odešel, nemůže znovu přesídlit do svého bývalého království.
  • Přesídlení je možné jen do doby, než první div světa dosáhne úrovně 50.
  • Vlastníci neaktivních (šedých) vesnic nemůžou být pozváni k přesídlení.
  • Guvernér může dostat více pozvánek k přesídlení.
  • Guvernéři musí hrát na stejném herním světě jako král, aby mohli dostat pozvánku k přesídlení.

  Teď, když máte všechny informace o přesídlení, můžete novou funkci menhirů vyzkoušet a říct nám, co si o ní myslíte.


  Nabruste meče, svolejte jednotky a užijte si hru!


  Váš Travian Kingdoms Team

 • Další informace, které k pravidlům vzešli z dotazů hráčů:


  Pravidlo:


  • Pokud byl guvernér již v království během posledních 3 dní a odešel, nemůže znovu přesídlit do svého bývalého království.

  Dodatek:

  Toto pravidlo se vztahuje i na hráče, kteří byli členové spojených království (Kingdom unioun).


  S pozdravem,


  Tkey za tým Travian Kingdoms

 • Zdravím,

  při přestěhování se sníží úroveň surovinových polí, avšak vojáci, co jsou ve vesnici se přestěhují s ní. Ti co jsou na cestě takové štěstí mít nejspíš nebudou :-)