IOS uygulamada inşa bölümündeki HATA

  • IOS uygulamada yapım aşamasındaki inşa ve inşa kuyruğundaki geliştirmeleri iptal edememe ve inşa kuyruğundaki geliştirmenin hammaddalerini saklama bölümüne erişememe hatası var. bilginize..