Narozeninová oslava 2022: Ranhojičův stan

 • Vážení Válečníci a Válečnice,


  letos jsme pro vás všechny vymysleli speciální překvapení: novou budovu. A ne jen tak ledajakou. Jde o přání hráčů, které jsme vyzkoušeli na testovacím světě s hráči, a nyní vám hrdě představujeme RANHOJIČŮV STAN.


  Zraněné jednotky


  Pokud jsou vaše jednotky během bitvy poraženy a v domovské vesnici se nachází ranhojičův stan, 40 % z nich se stane „zraněnými vojáky“ a vy je budete moci vyléčit. Tito zranění vojáci se po bitvě vracejí do své domovské vesnice, podobně jako to funguje při pohybu vyléčených vojáků s obvazy. Pokud je v jejich domovské vesnici dostatečná kapacita ranhojičova stanu, vydají se tam ihned po příchodu. Pokud ne, opustí tvou armádu (stejně jako těch ostatních 60 % okamžitě po bitvě).


  Pokud jsou vojáci zraněni při obraně své domovské vesnice, okamžitě se vydají do ranhojičova stanu (pokud se tam nějaký nachází a zbývá v něm kapacita).


  Tyto jednotky přítomné v ranhojičově stanu a jednotky, které jsou momentálně ve frontě na léčení, zabírají kapacitu a omezují počet jednotek, které se mohou vrátit z bitvy, aniž by dezertovaly.


  V ranhojičově stanu můžete léčit zraněné pěšáky i jezdce. Vyšší úrovně zkracují dobu léčení a zvyšují kapacitu zraněných jednotek. Způsobilé jednotky můžete vyléčit za 50 % jejich původní ceny.


  Zraněné jednotky, které jsou na cestě nebo jsou přítomny v ranhojičově stanu, spotřebovávají 50 % obilí a mohou zemřít hlady. Jednotky, které se léčí, nespotřebovávají obilí a neumírají hlady.


  Mezi jednotky vyloučené z léčení patří hrdina, jednotky vycvičené v dílně, osadníci a jednotky nalezené na dobrodružstvích.


  Léčení a kapacita


  Chcete-li léčit zraněné jednotky, můžete zraněné jednotky zařadit do fronty v léčebném stanu a upřednostnit je podle typu jednotky. Současně lze léčit pouze jeden typ jednotky, stejně jako u výcviku jednotek. V každé vesnici je pouze jedna fronta, i když je zde více ranhojičových stanů, podobně jako u pastí.


  Zvyšováním úrovně ranhojičova stanu zvyšujete kapacitu zraněných jednotek, které lze léčit, a zkracujete dobu léčení. Po dosažení 20. úrovně prvního ranhojičova stanu můžete dokonce postavit více stanů a kapacitu ještě zvýšit.


  Požadavky

  • Hlavní budova na úrovni 10
  • Akademie na úrovni 15

  Ničení a dobývání

  • Přítomné nebo ve frontě čekající jednotky budou ztraceny, pokud budou zničeny všechny ranhojičovy stany ve vesnici.
  • Všechny jednotky v ranhojičových stanech jsou rovněž ztraceny, pokud je vesnice dobyta.
  • Za vojáky se suroviny nevracejí.

  Režim dovolené

  • Během režimu dovolené je léčení jednotek pozastaveno.
  • Do fronty nelze ani přidat žádné další jednotky.
  • Jednotky v ranhojičově stanu stále spotřebovávají obilí.
  • Čas léčení jednotek je vyloučen ze zrychlené fáze následující po režimu dovolené.

  Požadavky a popis naleznete v herní nápovědě takto: Stavby > Vojsko > Ranhojičův stan.  Náplasti a obvazy versus ranhojičův stan


  NÁPLASTI A OBVAZY RANHOJIČŮV STAN
  Lze uzdravit všechny jednotky Lze uzdravit jen jednotky z kasáren a stájí (i velkých)
  Vyloučeny jsou tyto jednotky: obléhací stroje, jednotky, které se nezkoumají, osadníci, náčelníci, zvířata a hrdinové
  Uzdraví 25 až 38 % poražených jednotek (pokud je k dispozici dost náplastí/obvazů) Uzdraví až 40 % poražených jednotek (pokud je dostatečná kapacita)
  Čas: jednotky se vrátí za 24 hodin / rychlost serveru Čas: závisí na výchozí hodnotě doby výcviku jednotky a úrovni ranhojičova stanu
  Uzdravené jednotky jsou považovány za vracející se jednotky a nelze na ně zaútočit Uzdravené jednotky jsou přítomny ve stanu a lze je zničit s budovou
  Suroviny: uzdravení je zdarma, ale spotřebovává náplasti/obvazy Suroviny: uzdravení stojí 50 % původní ceny jednotky
  Nerovnoměrný počet vojáků: přednostně se uzdraví jednotky nižší úrovně Nerovnoměrný počet vojáků: přednostně se uzdraví jednotky vyšší úrovně
  Spotřeba obilí uzdravených jednotek při jejich návratu je 100 % Spotřeba obilí jednotek je 0 % během uzdravování a 50 %, pokud nejsou zrovna uzdravovány  Ranhojičův stan v Travian Kingdoms versus nemocnice v Travian: Legends


  RANHOJIČŮV STAN V KINGDOMS NEMOCNICE V LEGENDS
  Omezená kapacita Neomezená kapacita
  Mix okamžitého a postupného příchodu zraněných jednotek Zraněné jednotky ve všech případech dorazí okamžitě
  Spotřeba obilí a hladovění aktivní Žádná spotřeba obilí a hladovění, ale každý den zemře 10 % jednotek
  Snížené náklady na uzdravení Náklady na uzdravení jsou stejné jako výcvik v kasárnách/stájích
  Zničení ranhojičova stanu: fronta léčení a jednotky jsou ztraceny Zničení nemocnice: fronta léčení pokračuje a jednotky nejsou ztraceny
  Zkrácení doby léčení závisí jen na úrovni budovy Doba léčení je kromě úrovně budovy navíc snížena o 50 %


  Tipy:

  • Pokud máte dostatek místa, zvažte v hlavní vesnici postavení kameníka pro vyšší ochranu ranhojičových stanů.
  • Zvažte ranhojičovy stany jako vhodné cíle katapultů.
   • Ranhojičovy stany ve vesnici, na kterou útočíte A
   • Ranhojičovy stany ostatních hráčů, kteří poslali jednotky na podporu

  Velké díky patří našim testovacím hráčům a jejich zpětné vazbě k ranhojičově stanu. S vaší pomocí jsme již dokázali opravit několik chyb a zajistit tak, že všechno je připraveno na velkou narozeninovou party 2022!


  bbash-tadabbash-partyhat


  Uvidíme se tam!


  Váš Travian Kingdoms Team