İnşaat Sırası Değiştirme

  • T4.4 yoktu bu. Mesela ilk önce Hammade deposunu geliştiriyoruz 30 dk. Sonra Tarlayı geliştiriyoruz 1 dk. Ama inşaat sırasında olduğu için tarla 31 dakika sonra kuruluyor. Aslında bunu oyun içinde müdhale edip sırasını dğeiştirme imkanımız olsa daha iyi olacak.