hazinenin taşınması

  • hazinenin bir hazine binasından diğerine taşınması nasıl olabilmektedir?hazine binasını etkisizleştirmeye basınca şöyle bir uyarı çıkıyor:


    Uyarı: Eğer Hazine Binası'nı dönüştürürseniz bu köy tarafından oluşturulmuş nüfuzu kaybedeceksiniz. Eğer boş alan varsa Hazineler diğer köylere taşınabilirler.

  • Merhaba dalaroğlu


    Hazine binasını etkisizleştirince otomatik olarak aynı alan içindeki başka hazine binasına(yer varsa) aktarılır.Senin köy yakınsa sana aktarılır eğer yakın değilse aynı alan içindeki başka birine hazineler aktarılmaktadır.