Posts by NECATAGA#EN

    3x gibi 5x sunucununda olması gayet mantıklı olabilir benim görüşüm

    krallık limitleri sınırlandırılmalı 30-40-50 gibi

    casus ortaya çıkartma sistemi tarzı bişey varsa ve gelirse güzel olabilir

    ırk sayısı arttırılmalı

    oyun gayet başarılı bir durumda