Posts by ErtgrlSnsz

  Ölçeğe 2 tane torbayı koyarak tartarız ve ağırlık 12 külçe gelirse anlarız ki tartmadığımız torba sahtedir şayet ağırlık 12'den fazla gelirse tartmadığımız torba ile tarttıklarımız arasında ellerimiz ile ölçüm yapar ağır olanı bulabiliriz.

  tr2n ErtgrlSnsz

  Bilge adam, adamlardan atlarını değiştirmelerini istemiştir çünkü böyle olunca hızlı giden atın üstündeki adamın gerçek atı yenileceği için hızlı giden yarışı kazanmış olacaktır.

  Tr2N ErtgrlSnsz

  Sıçan, ayı ve tahıl çuvalının olduğu yeri başlangıç noktası kabul etmek üzere; önce tekne ile sıçanı varış noktasına geçiririz, sıçanı bırakıp başlangıç noktasına döneriz ve ayıyı alıp varış noktasına bırakırız ama varış noktasından başlangıç noktasına dönerken varış noktasındaki sıçanı yanımıza alırız ve sıçanı geri başlangıç noktasına getiririz, sıçanı bırakıp tahıl çuvalını alırız ve tahıl çuvalını varış noktasına götürürüz böylece varış noktasında ayı ve tahıl çuvalı, başlangıç noktasında sadece sıçan olur. en son varış noktasında başlangıç noktasına döner sıçanı alır karşıya geçiririz ve böylece bütün her şey sağ bir şekilde varış noktasına geçmiş olur.

  Tr2n Ertgrlsnsz

  Önce tekne ile sıçanı karşıya geçirirz, tekne ile geri dönüp ayıyı karşıya geçiririz ve dönerken sıçanı alırız, sıçanı başlangıç noktasına bırakıp tahıl çuvalını geçiririz ve böylece başlangıç noktasında sıçan, varış noktasında ise ayı ve tahıl olur, en son ise başlangıç noktasına geri dönüp sıçanı karşıya geçiririz ve hiçbir hayvan bir diğer şeyi yemez.