Posts by KURSAD


    Kış mevsiminin aniden bastırmasıyla birlikte :chieftain-gauls: kabile reisi,

    senatorleri:senator: toplayarak alınacak önlemleri masaya yatırdı.

    yapılacak en önemli işin öncelikle durumu gözetlemek :birds-of-prey: ve sonrasında

    başta filler :war-elephant: olmak üzere tüm canlıların kardan etkilenmesini önlemek olarak karara bağlandı.