Posts by Arthas61

    Romalı :senator: kızi :theutatesthunder: atıma alup kaçacağum seni
    :equites-legati:   :equites-imperatoris: :equites-caesaris: lerde gelse tutamazlar bizi
    Dağlık taşlık yollarda :rat::wolf: :bear: çıksa karşuma bırakmam asla seni
    Seviyom alacağum :natarian-emperor: huzurunda :chieftain-gauls: eşliğinde yapacağum düğüni...