Posts by oilhan#TR

    Tarihin değişmez kurallarından birisidir kış aylarında savaş yapılmayacağı. Peki ama kış aylarında neler olur ?

    :senator: Roma senatörler meclisi halkı yeni yerleşim yerlerinin fethi konusunda cesaretlendirmek için roma tiyatrolarında halka açık toplantılar yaparlar ve halkı ikna için seslenirler.

    :clubswinger: Cermen orduları ise kılıçlarını ve kalkanlarını onarıp bahar başıyla birlikte romanın aşılmaz denilen surlarını aşabilmek ve ganimet elde etmek için halk hikayeleri ile birlikte cesaretlenip, coşarlar.

    Galya topraklarında kış ayları tamamen sükut ve huzur içinde geçer. Korunaklı topraklarda tuzaklar kurulmuş ateşler yakılmıştır. :druidrider: Druyid asasını yere vura vura anlattığı çocuk hikayeleri ile çocukların gözlerinde efsaneleşir. :swordsman: Kılıççı kılıç ustalığını konuştururken, :theutatesthunder: toytat ise şimşeğini yani atını eğitmektedir. Çünkü toytatın atı hırçın bozkırdan yeni yakalanmış ve henüz dizginlenememiştir.


    :birds-of-prey:  öte yandan kış ayları dağın zirvesinde ki gizemi bir süre daha örtmek için tüm şiddetiyle kendini gösterir.