Login

Helden items doorgeven voor een bepaalde tijdsduur

  By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimization. More information.

  • Helden items doorgeven voor een bepaalde tijdsduur

   Hoi :)

   Het idee zelf is eigenlijk gebaseerd op wat binnen Travian Legends kan met 'artefacten'. Artefacten kunnen daar doorgegeven worden, en worden ook doorgegeven zodat meerdere alliantieleden er gebruik kunnen van maken.

   Aangezien bij Travian Kingdoms geen 'artefacten' zijn bij mijn weten, maar wel zeer leuke items voor de helden, dacht ik, zou dit ook niet mogelijk zijn om items van de held te kunnen doorgeven ?

   Voorbeeld; helm der consulles, die geeft een aantal CP per dag.
   Om het even uit te werken (maar daarvoor misschien niet volledig) :/

   Iemand binnen het koninkrijk heeft het item, helm der consulles a rato van 500 cp/dag. Die persoon kan dat item doorgeven aan een ander lid in z'n koninkrijk op bvb momenten dat die het item zelf niet nodig heeft.
   Dit item zou dan bvb voor een maximum duur van 14 dagen bij een ander lid kunnen gebruikt worden. Na de maximum tijd keert het item automatisch terug naar de oorspronkelijke eigenaar.

   Beiden moeten een 'vrij' slotje bij de held hebben. En gedurende die duur van 14 dagen bvb blijven aan beide zijden die 'slotjes' ook bezet.

   Je zou bvb ook een downtijd kunnen hebben van 12 of 24 uren. Dus bij de overdracht wordt het item pas actief na 12 of 24 uren.

   Grroeten :)