Login

Sorteren van Accijns

  • Sorteren van Accijns

   Wellicht is dit al een keer voorbij gekomen, maar toch lijkt me dit een belangrijk iets.

   Vooral met de v0.36-update is de mogelijkheid om Accijns te sorteren vrijwel een vereiste geworden. Zoals de Accijns nu weergegeven worden, geeft mij en zeker anderen ook een ondraaglijke hoofdpijn.

   Ik stel voor om de accijns te kunnen sorteren op:
   -Aantal schatten in een dorp
   -Totaal aantal grondstoffen die het innen je geeft
   -Afstand van het dorp waarvan je de accijns int tot het dorp van waaruit geïnd wordt
   -Benodigde tijd totdat de "accijnsopslag" vol raakt

   Ik denk dat dat alles is. Maar a.u.b. maak hier werk van..